РАДИО ХОЛИДЕЈ

ХОЛИДЕЈ Е КОМЕРЦИЈАЛНА РАДИОСТАНИЦА ОД ПРИЛЕП. ЕМИТУВА МУЗИКА, ИНФО-СЕРВИСИ И ПРОГРАМИ ШТО ПОДРЖУВААТ ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ И ИНИЦИЈАТИВИ.

среда, јуни 29, 2005

Економскиот факултет, денеска и утре е отворен за упис на сите матуранти кои решиле да го продолжат своето образование.Со својата 45 годишна традиција и континуиран развој, за академската 2005/06 година факултетот обезбеди современи и атрактивни студиски програми за бизнис економија, меѓународна економија, маркетинг менаџмент, сметководство, финансии, ревизија и деловна статистика и информатика.Запишувањето е без полагање приемен испит. На економски годинава ќе се примат 400 редовни и 100 вонредни студенти.Примените ќе плаќаат 15о евра за државна квота и 35о евра со кофинансирање.