РАДИО ХОЛИДЕЈ

ХОЛИДЕЈ Е КОМЕРЦИЈАЛНА РАДИОСТАНИЦА ОД ПРИЛЕП. ЕМИТУВА МУЗИКА, ИНФО-СЕРВИСИ И ПРОГРАМИ ШТО ПОДРЖУВААТ ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ И ИНИЦИЈАТИВИ.

вторник, јули 05, 2005

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ТЕОРЕТСКИ ПОЧНА ОД ПРВИ ЈУЛИ АМА ПРАКТИЧНО СЕ ЈАВИЈА МНОГУ ПРОБЛЕМИ, РЕЧЕ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ МАРЈАН РИСТЕСКИ..ВЛАДАТА БРЗАШЕ ДА ПОЧНЕ СО ПРОЦЕСОТ ВО ПРЕДВИДЕНИОТ ДАТУМ ....СТАРТОТ Е НЕИЗВЕСЕН ВО СИТЕ ОПШТИНИ ЗАТОА ШТО НИТУ ВЛАДАТА НИТУ МИНИСТЕРСТВАТА НЕ СЕ ПОТРУДИЈА ДА ОБЕЗБЕДАТ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛБЕНИОТ БИЛАНС, ЗА ПАРИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СТИГНАТ ВО ОПШТИНАТА, ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМЕМЕ, ВЕЛИ РИСТЕСКИ..

БЕЗ КОНСУЛТАЦИИ БИЛ НАПРАВИЛ СПИСОК СО 11 ВРАБОТЕНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ КОИ ТРЕБАЛО ДА ГИ ПРЕЗЕМЕ ГРАДОТ НО ЗАРАДИ НЕЗАДОВОЛСТВОТО ОД СИТЕ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ ВО ЗЕМЈАВА ТАА ОДЛУКА ЌЕ БИДЕ ПРОМЕНЕТА СМЕТА РИСТЕСКИ..

СЕКТОРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЌЕ СТАНЕ СТАНИЦА..ТРЕБА ОД БИТОЛА ДА БАРАМЕ ДА ГО ОДРЖУВА РЕДОТ И МИРОТ, ДА СЕ СПРАВУВА СО КРИМИНАЛОТ И ДЕВИЈАЦИИТЕ ..ОВА Е ДЕГРАДИРАЧКИ ЗА ГРАДОТ И ЗА НЕГОВИТЕ ГРАЃАНИ..ПРИЛЕП Е ОПШТИНА СО РЕЧИСИ НАЈГОЛЕМА ПОВРШИНА ВО ЗЕМЈАВА И Е ПОГРАНИЧЕН РЕГИОН..ИМАМЕ ПОТРЕБА ОД СЕКТОР А НЕ ОД СТАНИЦА ВЕЛИ РИСТЕСКИ.. УШТЕ НЕ ЗНАЕМЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА СО НАМЕНСКАТА ДОТАЦИЈА ЗА ПРОТИВПОЖАРНАТА СЛУЖБА КОЈА ПРЕМИНА ВО НАДЕЛЖНОСТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА.. ДОМОТ НА КУЛТУРАТА МАРКО ЦЕПЕНКОВ ТРЕБАШЕ ДА ПОТПАДНЕ ПОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ..БИДЕЈЌИ Е ПОВРЗАН СО ТЕАТАРСКИОТ ФЕСТИВАЛ КОЈ Е ПРОГЛАСЕН ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС НАМ НИ ОСТАНА САМО ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА ДА ЧИТАМЕ КНИГИ РЕЧЕ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ РИСТЕСКИ.. СПОРТСКАТА САЛА МАКЕДОНИЈА КОЈА НЕМА ТЕХНИЧКИ ПРИЕМ ЈА УПРАВУВА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ.КАКО ГРАДОТ ЌЕ ГО РАЗВИВА СПОРТОТ АКО НЕМА СПОРТСКИ САЛИ ПРАШУВА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ РИСТЕСКИ