РАДИО ХОЛИДЕЈ

ХОЛИДЕЈ Е КОМЕРЦИЈАЛНА РАДИОСТАНИЦА ОД ПРИЛЕП. ЕМИТУВА МУЗИКА, ИНФО-СЕРВИСИ И ПРОГРАМИ ШТО ПОДРЖУВААТ ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ И ИНИЦИЈАТИВИ.

вторник, октомври 04, 2005

Околу 5480 лица од Прилеп се евидентирани во јавната установа
Меѓуопштинскли центар за социјална работа Прилеп, како корисници на социјална помош истите треба да се јават во центарот во текот на месец октомври заради заведување и потврдување на нивнииот статус во однос на правото за социјална помош.
“Лицата кои се корисници на социјална помош а се вработени треба да донесат потврда за висината на личниот доход за месеците јули, август и септември.Истото важи и за одредени пензионери кои во овие месеци приходувале повеќе од дозволениот лимит за преимање на социјална помош“, рече директорот Живко Силјаноски.
“За корисниците кои нема да се јават во центарот и да потпишат изјава за остварување на ова право следува забрана за користење на истата во наредните две години“, изјави директорот на центарот; Живко Силјаноски.

2 Comments:

Blogger mikeprice3583280001 said...

Are you stuck in a job that is leading you on the path to no where?
We can help you obtain a College Degree with classes, books, and exams
Get a Genuine College Degree in 2 Weeks!
Well now you can get them!

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

BA, BSc, MA, MSc, MBA, PHD,

Within 2 weeks!
No Study Required!
100% Verifiable

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

These are real, genuine, They are verifiable and student records and
transcripts are also available. This little known secret has been
kept quiet for years. The opportunity exists due to a legal loophole
allowing some established colleges to award degrees at their discretion.


With all of the attention that this news has been generating, I wouldn't
be surprised to see this loophole closed very soon

Get yours now, you will thank me later
Call this number now (413) 208-3069
We accept calls 24 hours a day 7 days a week.

среда, 26 април, 2006  
Blogger lennyalexander0973554531 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

петок, 19 мај, 2006  

Објави коментар

<< Home